Troters - 07/02/2020
Troters - 03/04/2020
Troters - 13/03/2020
Això és ca meva? - 03/05/2018
Això és ca meva? - 28/06/2018 - Cala d' Or
Ben Vinguts - 11/03/2019
Ben Vinguts - 18/03/2019
Ben Vinguts - 04/03/2019
5 Sentits - 30/04/2018
5 Sentits - 19/03/2018
5 SENTITS - 04/06/2018
PROMO Això és ca meva?